Fluit, vlag en tel taken

Dit betreft oude content, welke binnenkort ook zal verdwijnen. Voor alle actuele info over S.V. Renswouw – afdeling volleybal kun je terecht op onze nieuwe website: www.svrenswouw.nl Het bekende volleybal-domein (www.renswouw.nl) zal zeer binnenkort ook op deze nieuwe webomgeving belanden! Belangrijke regelwijzigingen 2015-2016
 • netfout is weer netfout: link
 • voor het inslaan (na de toss) moeten de wedstrijdshirts aangetrokken worden

Fluit, tel en vlag schema’s Teams verdelen de fluit-vlag-tel taken, onderling en vullen de lijst in die ze bij Evert of Hans inleveren. Geef tijdig veranderingen door aan Evert of Hans! Fluiten  Bij het verdelen van de fluitwedstrijden moet met het volgende rekening worden gehouden:
 • Alle in competitiespelende senioren leden moeten moeten wedstrijden kunnen fluiten
 • Fluiters moeten een scheidsrechter licentie hebben.
 • Degene die nog geen licentie hebben kunnen middels de deze link scheidsrechter een digitale cursus doen. Daarna mogen ze 3e en 4e klasse fluiten.
 • Degene die in het verleden al een licentie behaald hebben mogen 1e en 2e klasse fluiten.)
 • Fluiters moeten zich 20 minuten voor aanvang melden op het veld
 • Spelregels zijn na te lezen op: link
Let op: als er iemand zonder of met een verkeerde licentie fluit krijgen wij als vereniging een boete. Deze komt voor rekening van het betreffende team. Vlaggen Bij het verdelen van de vlagwedstrijden moet men met het volgende rekening houden:
 • De vlaggers moeten minimaal 16 jaar zijn
 • Vlaggers moeten zich 16 minuten van te voren melden bij de scheidsrechter
 • Je kunt de tekens vinden op de volgende site: link
Tellen Bij het verdelen van de telwedstrijden/invullen wedstrijdformulier moet met volgende rekening worden gehouden:
 • De teller/schrijver moet het wedstrijdformulier in kunnen vullen
 • Tellers moeten zich 16 minuten van te voren melden bij de scheidsrechter
 • Wedstrijdpapieren invullen: link
Teamverantwoording: Voor al het bovenstaande geldt dat de teams zelf verantwoordelijk zijn voor het op komen dagen van hun fluit-vlag-tellers taken of hun vervangers (geef dit ook door op de lijst bij Evert en Hans). Wat te doen als er geen tellers, fluiters en of vlagger zijn: Komt iemand niet opdagen dan moet helaas het gedupeerde team zelf contact op te nemen met hun scheids/teller/vlagger of zelf een vervanger zoeken. Op maandag zien je al de lijst hangen wie van welk team wat moet doen. Op dat moment zou je degene al in kunnen lichten. Ook zal het schema te zien zijn op de site www.renswouw.nl