Ledenadministratie

De ledenadministratie van zowel Volleybal, Badminton en Gymnastiek wordt verzorgd door Sportvereniging Renswouw.

Het aanspreekpunt van afdeling Volleybal isWytze Brandsma.

Hier de regels op een rijtje:

Aanmelden
Na 3 proeftrainingen kunt u zich aanmelden bij sportvereniging Renswouw d.m.v. het invullen van een  
Inschrijfformulier Volleybal. Dit formulier is via je trainer en beheerders van Sporthal de Hokhorst te verkrijgen. Nadat je alle gegevens op dit formulier hebt ingevuld én hebt ONDERTEKEND, dan kun je dit ingevulde formulier deponeren in de brievenbus van de sporthal.
Na aanmelding dien je minimaal één jaar lid te blijven.

Opzeggen
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. een opzeg formulier die te verkrijgen is in de sporthal. Deze kan ingeleverd worden in de Volleybus. Het moment van inleveren van de schriftelijk opzegging in de volleybus wordt als opzegdatum aangemerkt. Tenzij je zelf aangeeft met ingang van een latere datum te willen opzeggen. In dat geval wordt deze datum als opzegdatum aangemerkt. Je bent nog contributie verschuldigd over het kwartaal waarin je opzegdatum ligt. Na aanmelding dien je minimaal één jaar lid te blijven.

Mutaties in persoonlijke gegevens
Wijzigingen in de gegevens die je in het Inschrijfformulier Volleybal hebt vermeld, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven, d.m.v. een brief met de juiste gegevens in de  brievenbus te deponeren.

“Rustend” lid worden
Als je rustend lid wenst te worden dan moet dit schriftelijk gemeld worden d.m.v. een brief in de  brievenbus. Het moment van inleveren van de schriftelijk melding bij het inleveradres wordt als “rustdatum” aangemerkt. Tenzij je aangeeft dat je op een latere datum als rustend lid wilt worden aangemerkt. In dat geval wordt deze datum als “rustdatum” aangemerkt. De reeds vooruitbetaalde contributie wordt verrekend met het bedrag dat je als rustend lid moet betalen.

Weer actief gaan volleyballen
Indien je weer wilt gaan sporten dient dit schriftelijk gemeld te worden d.m.v. een brief in de brievenbus. Het moment waarop je aangeeft weer te zullen gaan sporten wordt als “einde rustdatum” aangemerkt. Het vooruitbetaalde bedrag voor een rustend lid zal worden verrekend met de te betalen contributie.

Contributie
De contributie is inclusief de bondscontributie/competitietoeslag. De kosten staan vermeld op de website van de sportvereniging Renswouw; www.svrenswouw.nl/contributie

Kortingen
De sportvereniging bied kortingen aan bij het lidmaatschap bij meerdere verenigingsonderdelen en/of een gezinsabonnement. Meer informatie hierover penningmeester/website sportvereniging Aan en afmelden en incassering contributie gaat via Sportvereniging Renswouw.

Ledenadministratie Volleybal: Wytze Brandsma
Penningmeester sportvereniging Renswouw:Mariska van Voorthuizen

Volgende pagina: Bestuur